Poduzetnički centar Ljubešćica d.o.o.
Zagrebačka 22/b
42222 Ljubešćica

 

Direktor: Mihael Španić, bacc.ing.traff.

 

Tel.: 623-888
Fax: 623-601
e-mail: poduzetnicki.centar[a]ljubescica.info
web: www.pc-ljubescica.eu

 

Matični broj: 2842246
MBS: 070100020
OIB: 74135482245
Pravni oblik: društvo s ograničenom odgovornošću za razvoj u poduzetništvu

 

Osnivači društva:
Općina Ljubešćica
Zagrebačka 22/B
42222 Ljubešćica
OIB: 42311210067

 

 

MISIJA: Pružiti potporu ulagačima u njihovom nastojanju da ostvare vlastiti poslovni poduhvat unutar poslovne zone u Općini Ljubešćica. Poduprijeti ostvarenje gospodarskih ciljeva Općine Ljubešćica

 

VIZIJA: Učiniti Općinu Ljubešćica najpoželjnijim mjestom za ulaganje na tržištu poslovnih i poduzetničkih zona u Hrvatskoj.

 

 

Djelatnosti PC Ljubešćica Natječaji prodaje zemljišta Brošura o PC Ljubešćica
 
 

Dječji vrtić Leptirić

Cjenici i načini naplate komunalnih usluga

ovdje

Kalendar odvoza otpada

ovdje

Porez na nekretnine

Porez na nekretnine

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Preuzmite Ljubeški list u pdf formatu

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Video reportaža o Ljubešćici

Thompson u Ljubešćici

Nagrade za najljepše uređene balkone i okućnice

Nagrade za...

Graditeljska i prirodna baština

baština

Naselje Ljubešćica

U najstarijem, centralnom dijelu naselja još je uvijek očuvana tradicijska građevna struktura, parcelacija i gradnja karakteristična za ovo naselje, što danas predstavlja veliku vrijednost >> opširnije

Komunalna i društvena infrastruktura

cesta

Prometni sustavi

Prostor Općine Ljubešćica ostvaruje vezu na prometnu mrežu Županije i Države dobro raspoređenim sustavom lokalnih cesta koje se na području naselja Ljubešćica vežu na državnu... >> opširnije

Položaj, značaj i posebnosti općine

kozarstvo


>> opširnije

DVD Ljubešćica

DVD Ljubešćica