Akti sa sjednica Općinskog vijeća

 

 

Akti sa 14. sjednice Općinskog vijeća

 

 

 

 

Akti sa 13. sjednice Općinskog vijeća

 

 

 

 


 

 

 

 

Akti sa 12. izvanredne sjednice Općinskog vijeća

 

 

 

 


 

 

Akti sa 11. sjednice Općinskog vijeća

 

 

 

 


 

 

Akti sa 10. sjednice Općinskog vijeća

 

 

 


 

 

Akti sa 9. sjednice Općinskog vijeća

 

 

 


 

 

Akti sa 8. sjednice Općinskog vijeća

 

 

 

Akti sa 7. sjednice Općinskog vijeća

 

 

 

Akti sa 6. sjednice Općinskog vijeća

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akti sa 5. sjednice Općinskog vijeća

 

 

 

 

 

 

 

 

Akti sa 4. sjednice Općinskog vijeća

 

 

 

Akti sa 3. sjednice Općinskog vijeća

 

 

Akti sa 2. sjednice Općinskog vijeća

 

 

Akti sa konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća

 

 

Akti sa 22. sjednice Općinskog vijeća

 

 

Akti sa 21. sjednice Općinskog vijeća

 

 

Akti sa 20. sjednice Općinskog vijeća

 

 

Akti sa 19. sjednice Općinskog vijeća

 

 


 

Akti sa 18. sjednice Općinskog vijeća

 

 


 

Akti sa 17. sjednice Općinskog vijeća

 

 


 

Akti sa 16. sjednice Općinskog vijeća

  


 

Akti sa 15. sjednice Općinskog vijeća

 

 


 

Akti sa 14. sjednice Općinskog vijeća

 

 


 

Akti sa 13. sjednice Općinskog vijeća

 

 


 

 
 

Dječji vrtić Leptirić

Cjenici i načini naplate komunalnih usluga

ovdje

Kalendar odvoza otpada

ovdje

Porez na nekretnine

Porez na nekretnine

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Preuzmite Ljubeški list u pdf formatu

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Video reportaža o Ljubešćici

Thompson u Ljubešćici

Nagrade za najljepše uređene balkone i okućnice

Nagrade za...

Graditeljska i prirodna baština

baština

Naselje Ljubešćica

U najstarijem, centralnom dijelu naselja još je uvijek očuvana tradicijska građevna struktura, parcelacija i gradnja karakteristična za ovo naselje, što danas predstavlja veliku vrijednost >> opširnije

Komunalna i društvena infrastruktura

cesta

Prometni sustavi

Prostor Općine Ljubešćica ostvaruje vezu na prometnu mrežu Županije i Države dobro raspoređenim sustavom lokalnih cesta koje se na području naselja Ljubešćica vežu na državnu... >> opširnije

Položaj, značaj i posebnosti općine

kozarstvo


>> opširnije

DVD Ljubešćica

DVD Ljubešćica