Zajednica sportskih udruga Ljubešćica
 
Skraćeni naziv: ZSU Ljubešćica
Sjedište: Zagrebačka 22b, Ljubešćica
mob: 098 275 330
 

Osobe ovlaštene za zastupanje

Miroslav Tomiek, predsjednik
Dejan Mikulčić, dopredsjednik
Branko Sakač, tajnik
 

Cilj

Cilj Zajednice je da svojim djelovanjem pridonosi:
 1. razvitku i promociji športa na području Općine Ljubešćica;
 2. poticanju vrhunskog sportskog stvaralaštva i stvaranju uvjeta za postizanje vrhunskih sportskih dometa;
 3. razvitku športskih aktivnosti djece i mladeži te sportsko–rekreacijskih aktivnosti građana i invalidnih osoba;
 4. promicanju odgojnih funkcija sporta, fair play-a, razumijevanja, tolerancije i odgovornosti kroz bavljenje sportom;
 5. širenju olimpijskih ideja i jačanju olimpijskih pokreta.
 

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi

U ostvarivanju svojih ciljeva Zajednica ima zadaću da u svom djelokrugu:
 1. utvrđuje i ostvaruje politiku promicanja sporta na području Općine Ljubešćica;
 2. potiče i promiče razvoj sporta, osobito sporta djece i mladeži;
 3. usklađuje aktivnosti svojih članova;
 4. objedinjuje i usklađuje programe sporta te izrađuje prijedlog programa javnih potreba u sportu i skrbi o njegovom ostvarivanju;
 5. skrbi o vrhunskim sportašima te sudjeluje u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za olimpijske igre, svjetska i europska prvenstva te druga međunarodna natjecanja;
 6. skrbi o perspektivnim sportašima;
 7. sudjeluje u ostvarivanju programa i politike Hrvatskog olimpijskog odbora;
 8. skrbi o namjeni i korištenju sportskih objekata;
 9. sudjeluje u unapređenju stručnog rada i skrbi o osposobljavanju stručnih djelatnika;
 10. obavlja i druge poslove i zadaće određene zakonom, pravilima Hrvatskog olimpijskog odbora i statutom.
 
 
 

Dječji vrtić Leptirić

Cjenici i načini naplate komunalnih usluga

ovdje

Kalendar odvoza otpada

ovdje

Porez na nekretnine

Porez na nekretnine

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Preuzmite Ljubeški list u pdf formatu

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Video reportaža o Ljubešćici

Thompson u Ljubešćici

Nagrade za najljepše uređene balkone i okućnice

Nagrade za...

Graditeljska i prirodna baština

baština

Naselje Ljubešćica

U najstarijem, centralnom dijelu naselja još je uvijek očuvana tradicijska građevna struktura, parcelacija i gradnja karakteristična za ovo naselje, što danas predstavlja veliku vrijednost >> opširnije

Komunalna i društvena infrastruktura

cesta

Prometni sustavi

Prostor Općine Ljubešćica ostvaruje vezu na prometnu mrežu Županije i Države dobro raspoređenim sustavom lokalnih cesta koje se na području naselja Ljubešćica vežu na državnu... >> opširnije

Položaj, značaj i posebnosti općine

kozarstvo


>> opširnije

DVD Ljubešćica

DVD Ljubešćica