Lovačko društvo "Vepar" Ljubešćica
 
Skraćeni naziv: LD "Vepar" Ljubešćica
Sjedište: Rudnička 30, Ljubešćica
OIB: 32513367655
mob: 098 446 577
 

Osobe ovlaštene za zastupanje

Dragutin Horvatić, predsjednik
Vladimir Mikulčić, zamjenik predsjednika
 

Cilj

Društvo je osnovano u cilju zaštite i promicanja osobnih i zajedničkih interesa u razvoju, unapređenju, uzgoju, zaštiti, lovu i iskorištavanju divljači i njenih dijelova kao i zaštitu biološke i ekološke ravnoteže prirodnih staništa divljači.
 

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi:

  1. okupljanje lovaca u svrhu promicanja lovstva;
  2. gospodarenje zakupljenim lovištima obavljajući uzgoj, zaštitu i lov te korištenje divljači;
  3. zaštitu prirode i čovjekove okoline;
  4. poticanje lovnog turizma;
  5. organizacija odgoja i obrazovanja lovaca, lovočuvara, ocjenjivača trofeja divljači i drugih oblika obrazovanja;
  6. organizacija, razvijanje i unapređenje lovne radne kinologije i lovnog streljaštva;
  7. njegovanje lovačkih običaja i lovne etike;
  8. društvo može u svojim prostorijama, za svoje članove i druge registrirane lovce, pružati usluge pripreme jela i pića u skladu s posebnim propisima o ugostiteljstvu.
 
 
 

Dječji vrtić Leptirić

Cjenici i načini naplate komunalnih usluga

ovdje

Kalendar odvoza otpada

ovdje

Porez na nekretnine

Porez na nekretnine

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Preuzmite Ljubeški list u pdf formatu

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Video reportaža o Ljubešćici

Thompson u Ljubešćici

Nagrade za najljepše uređene balkone i okućnice

Nagrade za...

Graditeljska i prirodna baština

baština

Naselje Ljubešćica

U najstarijem, centralnom dijelu naselja još je uvijek očuvana tradicijska građevna struktura, parcelacija i gradnja karakteristična za ovo naselje, što danas predstavlja veliku vrijednost >> opširnije

Komunalna i društvena infrastruktura

cesta

Prometni sustavi

Prostor Općine Ljubešćica ostvaruje vezu na prometnu mrežu Županije i Države dobro raspoređenim sustavom lokalnih cesta koje se na području naselja Ljubešćica vežu na državnu... >> opširnije

Položaj, značaj i posebnosti općine

kozarstvo


>> opširnije

DVD Ljubešćica

DVD Ljubešćica