Kulturno umjetničko društvo Ljuba voda
 
Skraćeni naziv: KUD Ljuba voda
Sjedište: Toplička 2, Ljubešćica
OIB: 62803535388
mail: kudljubavoda[a]gmail.com
mob: 099 4645983
 

Osobe ovlaštene za zastupanje

Danijela Barjaktarević, predsjednica
Tomislav Gotić, zamjenik predsjednice
Andreja Dvorski, tajnica
 

Cilj

Društvo je osnovano s ciljem očuvanja, njegovanja i razvijanja kulturne baštine, zadovoljavanja potreba u kulturi mještana Općine Ljubešćica i članova Društva osobno, obrazovanja i usmjeravanja mladeži s područja Općine Ljubešćica.
 

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi:

  1. očuvanje izvornog i reproduktivnog folklora, zborne, vokalne i instrumentalne glazbe, te ostalih folklornih i etnografskih sadržaja;
  2. okupljanje građana, školske i studentske mladeži u cilju razvijanja kulturno-umjetničkog amaterizma kojim se odgaja mladež i njeguje domoljublje i kulturna baština Republike Hrvatske;
  3. organiziranje kulturnih manifestacija, izložbi, predavanja i druženja;
  4. poticanje i skrb o stručnom osposobljavanju vlastitog stručnog kadra koji će odgajati mlade naraštaje u njegovanju kulturno umjetničke baštine Republike Hrvatske i Općine Ljubešćica;
  5. razvoj i unapređenje odnosa sa srodnim i drugim udrugama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu;
  6. organiziranje kulturnih manifestacija, izložbi, predavanja i druženja;
  7. pomaganje i poticanje svakog zakonitog djelovanja kojim se olakšava i pospješuje život običnog čovjeka.
 

 

487.121,54 KUD-u "Ljuba voda" za projekt Pjesmom i plesom protiv socijalne isključenosti

 

 

Ministarstvo kulture i medija, kao Posredničko tijelo razine 1 u postupku odabira projekta u okviru poziva na dodjelu bespovratnih sredstava "Umjetnost i kultura online" (UP.02.1.1.14), ukupnog iznosa bespovratnih sredstava u iznosu 35.000.000,000 HRK, nakon provedenog natječajnog postupka i odabira projekata, donosi drugu Odluku o financiranju sljedećih projekata ukupne vrijednosti bespovratnih sredstava 4.666.645,37 HRK te je stoga Kulturno umjetničko društvo Ljuba voda , Toplička 2, 42222 Ljubešćica, OIB: 62803535388 i partner Hrvatsko društvo inženjera geotehnike, Tome Blažeka 7, 42000 Varaždin, OIB: 27213768669 za projekt Pjesmom i plesom protiv socijalne isključenosti UP.02.1.1.14.0051 odobreno u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 487.121,54 HRK uz stopu vlastitog sufinanciranja od 0%.
 
 

Dječji vrtić Leptirić

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Preuzmite Ljubeški list u pdf formatu

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Video reportaža o Ljubešćici

Thompson u Ljubešćici

Nagrade za najljepše uređene balkone i okućnice

Nagrade za...