Kulturno umjetničko društvo Ljuba voda
 
Skraćeni naziv: KUD Ljuba voda
Sjedište: Toplička 2, Ljubešćica
OIB: 62803535388
mail: kudljubavoda[a]gmail.com
mob: 099 4645983
 

Osobe ovlaštene za zastupanje

Valentina Jenkač, predsjednica
Danijela Barjaktarević, tajnica
 

Cilj

Društvo je osnovano s ciljem očuvanja, njegovanja i razvijanja kulturne baštine, zadovoljavanja potreba u kulturi mještana Općine Ljubešćica i članova Društva osobno, obrazovanja i usmjeravanja mladeži s područja Općine Ljubešćica.
 

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi:

  1. očuvanje izvornog i reproduktivnog folklora, zborne, vokalne i instrumentalne glazbe, te ostalih folklornih i etnografskih sadržaja;
  2. okupljanje građana, školske i studentske mladeži u cilju razvijanja kulturno-umjetničkog amaterizma kojim se odgaja mladež i njeguje domoljublje i kulturna baština Republike Hrvatske;
  3. organiziranje kulturnih manifestacija, izložbi, predavanja i druženja;
  4. poticanje i skrb o stručnom osposobljavanju vlastitog stručnog kadra koji će odgajati mlade naraštaje u njegovanju kulturno umjetničke baštine Republike Hrvatske i Općine Ljubešćica;
  5. razvoj i unapređenje odnosa sa srodnim i drugim udrugama u Republici Hrvatskoj i inozemstvu;
  6. organiziranje kulturnih manifestacija, izložbi, predavanja i druženja;
  7. pomaganje i poticanje svakog zakonitog djelovanja kojim se olakšava i pospješuje život običnog čovjeka.
 
 
 

Dječji vrtić Leptirić

Cjenici i načini naplate komunalnih usluga

ovdje

Kalendar odvoza otpada

ovdje

Porez na nekretnine

Porez na nekretnine

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Preuzmite Ljubeški list u pdf formatu

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Video reportaža o Ljubešćici

Thompson u Ljubešćici

Nagrade za najljepše uređene balkone i okućnice

Nagrade za...

Graditeljska i prirodna baština

baština

Naselje Ljubešćica

U najstarijem, centralnom dijelu naselja još je uvijek očuvana tradicijska građevna struktura, parcelacija i gradnja karakteristična za ovo naselje, što danas predstavlja veliku vrijednost >> opširnije

Komunalna i društvena infrastruktura

cesta

Prometni sustavi

Prostor Općine Ljubešćica ostvaruje vezu na prometnu mrežu Županije i Države dobro raspoređenim sustavom lokalnih cesta koje se na području naselja Ljubešćica vežu na državnu... >> opširnije

Položaj, značaj i posebnosti općine

kozarstvo


>> opširnije

DVD Ljubešćica

DVD Ljubešćica