Dobrovoljno vatrogasno društvo Ljubešćica
 
Skraćeni naziv: DVD Ljubešćica
Naziv na stranom jeziku: Volunteer Fire Brigade Ljubešćica
Sjedište: Zagrebačka 20, Ljubešćica
OIB: 03560954688
mail: dvd.ljubescica[a]gmail.com
web: www.dvd-ljubescica.hr
mob: 091 334 09 87
 

Osobe ovlaštene za zastupanje

Vlado Mikulčić, predsjednik
Dejan Ivanušec, zapovjednik
 

Cilj

 1. provedba vatrogasne djelatnosti odnosno različitih aktivnosti iz područja vatrogastva temeljem dobrovoljnog rada vlastitog članstva, uz poštivanje načela humanitarnosti i javnog interesa;
 2. kontinuirano uključivanje što većeg broja građana, a posebno mladeži u rad Društva, radi zaštite ljudi i imovine od požara i drugih elementarnih nepogoda;
 3. poticanje provedbe preventivnih i drugih mjera radi ostvarivanja zadaća iz područja zaštite od požara;
 4. provedba cjeloživotnog stručnog obrazovanja svog članstva za provedbu vatrogasne djelatnosti i podizanje opće razine znanja članstva;
 5. razvijanje pozitivnih ljudskih vrijednosti poput solidarnosti, požrtvovnosti, nesebičnosti i prijateljstva, kao stogodišnje tradicije specifične za rad dobrovoljnih vatrogasnih društava odnosno vatrogasne struke u cjelini;
 6. uključivanje mladih odnosno pomlatka u Društvo, uz razvijanje njihove samostalnosti i samosvijesti u okviru rada u Društvu, odnosno predanosti kvalitetnom i savjesnom dugogodišnjem radu u vatrogasnoj organizaciji;
 7. unapređenje sustava zaštite od požara i vatrogastva na području djelovanja Društva.
 

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi:

 1. organizacija i provedba vatrogasne djelatnosti na području djelovanja Društva;
 2. organizacija i provedba osposobljavanja i usavršavanja vlastitog članstva za potrebe provedbe vatrogasne djelatnosti odnosno zadovoljavanja zakonskih uvjeta za provedbu iste;
 3. organizacija i provedba različitih javnih manifestacija poput vježbi i prezentacija, s ciljem podizanja stručnosti vlastitog članstva, razvijanja opće zaštite od požara te promidžbe dobrovoljnog vatrogastva;
 4. organizacija i provedba preventivnih mjera iz područja zaštite od požara i drugih elementarnih nepogoda;
 5. provedba poslova kontrole nad provedbom propisanih mjera zaštite od požara od strane fizičkih i pravnih osoba, u skladu sa zakonskom regulativom;
 6. organizacija rada s mladima odnosno pomlatkom u vatrogastvu;
 7. organizacija savjetovanja, seminara, vatrogasnih natjecanja te informativno-promidžbenih i drugih aktivnosti značajnih za sustav vatrogastva i zaštite od požara;
 8. organizacija kulturnih, sportskih, prosvjetnih i drugih aktivnosti kojima se između ostalog promiče i podupire vatrogastvo, poštivajući pritom odgovarajuće propise koji reguliraju elemente organizacije takvih događanja;
 9. razvijanje i provedba aktivnosti u području zaštite okoliša;
 10. praćenje i analiziranje stanja u dobrovoljnom vatrogastvu te poduzimanje aktivnosti i mjera s ciljem unapređivanja vatrogastva i zaštite od požara;
 11. analiziranje i provođenje propisanih mjera zaštite od požara te iniciranje donošenja njihovih izmjena ili dopuna;
 12. promicanje, zastupanje, usklađivanje i širenje zajedničkih interesa svojih članova;
 13. dodjela strukovnih priznanja i predlaganje dodjele javnih priznanja za svoje zaslužne članove;
 14. suradnja s tijelima jedinica lokalne uprave i samouprave, poduzećima, sredstvima javnog priopćavanja, udrugama i drugim organizacijama radi unapređivanja vatrogastva i zaštite od požara;
 15. provedba aktivnosti u skladu s povjerenim javnim ovlastima utvrđenih zakonima i drugim propisima;
 16. uključivanje u sustav zaštite i spašavanja prilikom velikih nesreća i katastrofa;
 17. organizacija i provedba drugih aktivnosti potrebnih za ostvarivanje ciljeva Društva.
 
 
 

Dječji vrtić Leptirić

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Preuzmite Ljubeški list u pdf formatu

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Video reportaža o Ljubešćici

Thompson u Ljubešćici

Nagrade za najljepše uređene balkone i okućnice

Nagrade za...