Obavijest o obvezi održavanja nekretnine

 

 

Uslijed povoljnih vremenskih uvjeta te početkom aktivnosti na otvorenim površinama obavještavamo sve fizičke i pravne osobe - posjednike i vlasnike nekretnina stambenih i poslovnih objekata, poljoprivrednog zemljišta te neizgrađenog građevinskog zemljišta na području Općine Ljubešćica da svoje površine održavaju sukladno Odluci o komunalnom redu Općine Ljubešćica (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 41/19) na način da su dužni:

 

- redovito kositi travu, rezati živicu, uklanjati šikaru, smeće, građevinski otpad, rezati suhe grane drveća, uklanjati stabla koja ugrožavaju sigurnost ljudi i imovine na javnim površinama te sprečavaju preglednost prometne signalizacije i javne rasvjete,
- održavati nogostup i ogradu uz javnu površinu urednom, a ogradu od ukrasne živice redovito obrezivati na način da ne smeta prolaznicima i prometu.

 

U nadolazećem razdoblju provodit će se nadzor unutar svih naselja u svrhu utvrđivanja stanja nekretnina s obzirom na istaknute odredbe Odluke o komunalnom redu, stoga se mole vlasnici i posjednici da se pridržavaju navedenoga. Za nepoštivanje navedenih odredbi Odluke o komunalnom redu predviđene su novčane kazne.

 

Ukoliko niste u mogućnosti sami izvršiti radnje u svrhu održavanja zemljišta možete se obratiti PODUZETNIČKOM CENTRU LJUBEŠĆICA d.o.o. koji će uslugu izvršiti sukladno važećem cjeniku.

 

VAŽNO:

 

Zbog početka poljoprivrednih radova koji uključuju spaljivanje biljnog otpada i ove godine bilježimo povećan broj požara otvorenog prostora i ujedno velik broj vatrogasnih intervencija.

 

Vatrogasci savjetuju da se biljni otpad ne spaljuje već kompostira ili odvozi po koncesionaru za odvoz i zbrinjavanje komunalnog otpada. Ukoliko se ipak odlučite na spaljivanje, nužno je da postupaju sukladno Odluci o agrotehničkim mjerama i mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu Općine Ljubešćica (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 28/14, 33/14) kojom su definirani rokovi i uvjeti pod kojima se smije spaljivati biljni otpad na otvorenom prostoru.

 

- o namjeri paljenja dužni ste zatražiti odobrenje Dobrovoljnog vatrogasnog društva i komunalnog redara Općine Ljubešćica;
- vatru ne palite za vjetrovita vremena, za vrijeme sušnih razdoblja, u vrijeme sazrijevanja žitarica i žetve;
- nemojte paliti za vrijeme jakog vjetra i noću od 20,00 do 05,00 sati.
- prostor oko mjesta predviđenog za spaljivanje očistite od zapaljivog raslinja kako biste spriječili širenje požar;
- spaljivanju moraju biti nazočne osobe koje su zapalile vatru i to od zapaljenja vatre do njenog potpunog sagorijevanja i uz sebe moraju imati osnovna sredstva i opremu za početno gašenje požara (lopata, kanta napunjena vodom i sl.);
- ne spaljujte istovremeno velike količine raslinja.

 

Odsjek za komunalne poslove prostorno uređenje i imovinu

 

Image by Sabine van Erp from Pixabay

 

 

 
 

Dječji vrtić Leptirić

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Preuzmite Ljubeški list u pdf formatu

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Video reportaža o Ljubešćici

Thompson u Ljubešćici

Nagrade za najljepše uređene balkone i okućnice

Nagrade za...