Što je nepravilnost?

 

Nepravilnosti su kršenja zakona i drugih propisa te nesavjesno upravljanje javnim dobrima, javnim sredstvima i sredstvima Europske unije koje predstavlja ugrožavanje javnog interesa, a koja su povezana s obavljanjem poslova kod poslodavca i/ili djelovanjem tijela javne vlasti te pravnih osoba koje: obavljaju javnu službu, pravne osobe, se u cijelosti financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedno većinsko vlasništvo.

 

Prijavljivanje nepravilnosti može biti unutarnje i vanjsko te javno razotkrivanje. Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti poslodavcu. Vanjsko prijavljivanje nepravilnosti je otkrivanje nepravilnosti nadležnom tijelu. Nepravilnosti se također mogu prijavljivati od strane građana i ostalih dionika, te se
 • navedene nepravilnosti prosljeđuju imenovanoj Osobi za nepravilnosti na daljnje postupanje.

   

  Zakonska regulativa

   

  Zakonska obveza za uspostavu sustava za prijavu nepravilnosti definirana je:
  1. Zakonom o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (NN 17/19)
  2. Naputkom o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
  3. Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
  4. Uredbom o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

   

  Osoba zadužena za nepravilnosti

   

  Na temelju odredbi članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 141/06), općinski načelnik Općine Ljubešćica, donio je 27. veljače 2012. godine Odluku o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti. Tom odlukom Suzana Žugec imenovana je osobom zaduženom za nepravilnosti u Općini Ljubešćica.

   

  Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti

   

  Telefon: 042 623 888
  Fax: 042 623 601
  e-mail: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

   

  Obveze osobe zadužene za nepravilnosti

   

  1. Zaprimati obavijesti o nepravilnostima
  2. Pratiti tijek postupanja po utvrđenim nepravilnostima
  3. Sastavljati polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima iz članka 12., 14. i 15.
  4. Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika
  5. Surađivati s nadležnom ustrojstvenom jednicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima

   


 •  
   

  Dječji vrtić Leptirić

  Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

  Preuzmite Ljubeški list u pdf formatu

  Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

  Video reportaža o Ljubešćici

  Thompson u Ljubešćici

  Nagrade za najljepše uređene balkone i okućnice

  Nagrade za...