Općina Ljubešćica u samom vrhu po transparentnosti

 

 

Povjerenik za informiranje kao neovisno tijelo koje štiti, prati i promiče pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, u okviru funkcije praćenja provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama od 2016. godine kontinuirano provodi analitička praćenja internetskih stranica jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. U prosincu 2020. godine proveo je analitičko praćenje internetskih stranica JLP(R)S pod nazivom „Transparentnost i otvorenost u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi: Varaždinska županija“ koje obuhvaća 29 tijela javne vlasti s područja Varaždinske županije i to:
  1. Varaždinska županija
  2. 6 gradova (Ivanec, Lepoglava, Ludbreg, Novi Marof, Varaždin, Varaždinske Toplice)
  3. 22 općine (Bednja, Beretinec, Breznica, Breznički Hum, Cestica, Donja Voća, Gornji Kneginec, Jalžabet, Klenovnik, Ljubešćica, Mali Bukovec, Martijanec, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Đurđ, Sveti Ilija, Trnovec Bartolovečki, Veliki Bukovec, Vidovec, Vinica i Visoko).
Transparentnost u smislu ove analize i Zakona o pravu na pristup informacijama podrazumijeva potpune, točne, pravovremene i samoinicijativno objavljene informacije. Građani imaju pravo znati odnosno na vrijeme biti informirani o postupcima političkih vlasti te o motivaciji tih postupaka. Transparentnost je važna ne samo zbog povećanja efikasnosti iskorištavanja javnih resursa, već i zbog povećanja povjerenja između političkih tijela i građana, a blisko je povezana i s političkom odgovornošću.

 

Takvim informiranjem javnosti osigurava se alat demokratske kontrole putem kojeg građani mogu pratiti rad, odlučivanje i financiranje tijela. Ujedno, samoinicijativna objava što većeg broja informacija rezultira smanjenjem broja zahtjeva za pristup informacijama, čime se korisnicima štedi vrijeme, novac i trud te se osigurava njihova jednakost.

 

U fokusu praćenja i bodovanja bilo je 11 vrsta informacija kao što su objava općih akata npr. statuta i poslovnika predstavničkog tijela; provedba savjetovanja s javnošću odnosno omogućavanje građanima i pravnim osobama da se proaktivno uključe u proces donošenja odluka kojima se utječe na njihove interese; osiguravanje prava na pristup informacijama; osiguravanje javnosti rada sjednica; objava natječajnih postupaka, javnih usluga, javne nabave itd.

 

Sukladno metodologiji praćenja, svaka JLP(R)S može ostvariti ukupno maksimalno 35 bodova, s tim da jedinice mogu ostvariti i dodatne bodove, a Općina Ljubešćica je ostvarila 30 (+1) bod što ju svrstava na drugo mjesto po transparentnosti općina, gradova i županije Varaždinske županije.

 

Činjenica da postoje male općine s malim proračunima kao što je Općina Ljubešćica koja se prema indeksu transparentnosti može mjeriti s velikom i bogatom (financijski i administrativnim kapacitetom) županijom i gradovima, pokazuje da financijska sredstva i infrastruktura nisu osnovni uvjet za postizanje veće transparentnosti nego percepcija potrebe od strane čelnih ljudi općine i kontinuiran rad. Visoka ocjena rezultat je čitavog niza godina predanog rada djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Ljubešćica jer se od samog uvođenja ovakvog tipa transparentnosti i pružanja prava na pristup informacijama mještane općine o tome informiralo u Ljubeškom listu 2014. godine, a koji je dostavljen u svako kućanstvo na području općine.

 

Cjelokupnu analizu možete pročitati na službenim stranicama Povjerenika za informiranje.

 

ll-2014-12.jpgtablica-transparentnost.jpg

 
 

Dječji vrtić Leptirić

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Preuzmite Ljubeški list u pdf formatu

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Video reportaža o Ljubešćici

Thompson u Ljubešćici

Nagrade za najljepše uređene balkone i okućnice

Nagrade za...