Izjava o pristupačnosti mrežnih stranica Općine Ljubešćica

 

 

Općina Ljubešćica nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

 

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice unutar domene www.ljubescica.info

 

 

Status usklađenosti

 

Mrežne stranice Općine Ljubešćica djelomično su usklađene sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora. Ispunjen je manji dio zahtjeva europske norme EN 301 549 V3.1.1 (2019-11). U nastavku navodimo iznimke koje nisu u skladu s normom.

 

 

Nepristupačni sadržaj Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
 • Web stranica nije responzibilna
 • HTML elementu nedostaje atribut jezika
 • Korištene boje (kontrast boja) ne zadovoljavaju smjernice WCAG 2.0 - omjer kontrasta od najmanje 4,5:1
 • Određenim izbornicima koji imaju podrazine nemoguće je pristupiti pomoću tipkovnice
 • Ne postoji veza za preskakanje sadržaja
 • Naslovni nisu pravilno ugniježđeni
 • Obrascu tražilice nedostaju prikladne oznake
 • Pojedine poveznice nalaze se u slici bez tekstualnog opisa što nije prikladno za korisnike čitača zaslona
 • Nema prikladnog tekstualnog opisa slika
 • Određeni tekstovi, posebice na novostima na naslovnici, tekst je poravnan obostrano
 • Struktura stranice posložena je pomoću ugniježđene tablice koje mogu zbunjivati korisnike čitača zaslona
 • Pojedine poveznice nemaju prikladni opis
 • Dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku
 • Datoteke .pdf otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika, a .doc i .xls datoteke dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje, s time da ni jedna vrsta datoteke nema upute što će se dogoditi klikom na link (otvaranje u novom tabu ili preuzimanje)
 • Nije omogućena transkripcija video zapisa i mogućnost uključivanja podnaslova, nema transkripta niti snimku prijevoda na hrvatski znakovni jezik
 • Upute (npr. „opširnije“) se ne oslanjaju na oblik, veličinu i vizualni položaj kao ni na zvuk
 • Postoje pogreške u kodu koje se odnose na provjeru/raščlanjivanje HTML/XHTML koda
 • Ne postoji mogućnost promjene razmaka između redaka
 • Ne postoji mogućnost promjene fonta u font lako čitljiv osobama s disleksijom
 • Ne postoji mogućnost promjene kontrasta
 • Ne postoji mogućnost promjene veličine fonta
 • Ne postoji mogućnost zaustavljanja animacija

 

Zbog specifičnosti kao što su starost, programski jezik i kompleksnost sadržaja upotreba widgeta za digitalnu pristupačnost koji su na tržištu nije moguća. Korištenje widgeta zahtijeva integraciju u programski kod, a s obzirom na dob aktualnog programskog koda web stranice ljubescica.info nema jamstva da će widget raditi ispravno. Također nema jamstva da implementacija widgeta neće ugroziti stabilnost web stranice i njezinog sadržaja.

 

Stoga Općina Ljubešćica ocjenjuje da trenutno postoji nerazmjerno opterećenje u smislu članka 8. Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN17/19)

 

U cilju transparentnog poslovanja i iskoraka u digitalnoj pristupačnosti sadržaja, Općina Ljubešćica će u narednih 6-9 mjeseci realizirati projekt izrade nove web stranice u kojoj će se utjecati i na uklanjanje uočenih neusklađenosti.

 

 

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

 

Ova Izjava pripremljena je 22. rujna 2020. godine , prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523. Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je stručne procjene treće strane.

 

 

Povratne informacije i podaci za kontakt

 

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Općinu Ljubešćica putem elektroničke pošte Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

 

Općina Ljubešćica je dužna na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti, odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

 

 

Inspekcijski nadzor

 

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

 

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem telefona broj +385 (0) 1 4609 041 ili putem elektroničke pošte: Ova email adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili Javascript

 

 
 

Dječji vrtić Leptirić

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Preuzmite Ljubeški list u pdf formatu

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Video reportaža o Ljubešćici

Thompson u Ljubešćici

Nagrade za najljepše uređene balkone i okućnice

Nagrade za...