Energetska obnova obiteljskih kuća
Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijeli su 27. ožujka 2014. godine Program energetske obnove obiteljskih kuća, kojeg provodi Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Energetskom obnovom koja uključuje, primjerice, novu stolariju, vanjsku ovojnicu i sanaciju krovišta može se ostvariti i do 70 posto ušteda. Sve ovisi o geografskom položaju kuće, kvaliteti gradnje, trenutnom stanju te kombinaciji planiranih mjera

Donosimo 20 najčešćih pitanja i odgovora, korake kako pristupiti e-sustavu i ispuniti prijavu te sve informacije o tome tko se može prijaviti na javni poziv, što se sufinancira, koliki je maksimalni iznos subvencije...

Detalnije o energetskoj obnovi obiteljskih kuća možete pročitati na službenim internetskim stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Tekst ispod možete preuzeti putem sljedeće poveznice.

Još nekoliko tjedana preostalo je do početka zaprimanja prijava na Javni poziv za energetsku obnovu obiteljskih kuća, a ako je suditi prema podacima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, zainteresiranost je vrlo velika.
Naime, u sustavu za e-prijavu trenutno je aktivno oko 2000 građana koji putem svojih korisničkih računa unose podatke i učitavaju potrebnu dokumentaciju za planirane projekte obnove. Iako će dio građana zbog određenih razloga u međuvremenu odustati od prijave, mnogi će u tjednima koji dolaze tek otvarati svoje korisničke račune. Službene prijave počinju 1. rujna od 9 sati, kada će korisnicima e-sustava biti omogućena opcija “prijavi se”.
Podsjetimo, za energetsku obnovu obiteljskih kuća osigurano je ukupno 203 milijuna kuna, od čega je 32 milijuna kuna namijenjeno socijalno ugroženim skupinama, što znači da za sve ostale građane ostaje 171 milijun kuna. Dakle, za većinu građana, neovisno o teritoriju na kojem se nalaze, stopa sufinanciranja iznosi 60 posto, a odnosi se na povećanje toplinske zaštite svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora uz zamjenu postojeće stolarije novom. Nudi se i cjelovita energetska obnova koja podrazumijeva kombinaciju mjera na vanjskoj ovojnici i ugradnju maksimalno dvaju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije kao što je, primjerice, dizalica topline zrak-voda ili zemlja-voda.

Cilj programa je potaknuti primjenu mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. Na taj će se način smanjiti količina potrebne energije za zagrijavanje i hlađenje prostora odnosno osigurati energetske i financijske uštede i povećati kvaliteta boravka u prostoru. Prema izračunima, energetskom obnovom koja uključuje, primjerice, novu stolariju, vanjsku ovojnicu i sanaciju krovišta, može se ostvariti i do 70 posto ušteda u odnosu na postojeće stanje. Sve, naravno, ovisi o geografskom položaju kuće, godini i kvaliteti gradnje, trenutnom stanju kuće te kombinaciji planiranih mjera. Treba naglasiti da svaka od prijavljenih mjera na ovojnici, odnosno fasadi mora biti cjelovita, što znači da nije dopuštena djelomična obnova pojedinih dijelova fasade. Vanjska stolarija može se zamijeniti djelomično samo ako stolarija koja se zadržava zadovoljava propisani koeficijent prolaska topline.

Kao što smo spomenuli, ovogodišnji Javni poziv donosi jednu veliku novost, a to je način prijave putem sustava za e-prijave, koji je dostupan na internetskim stranicama Fonda. - Savjetujem građanima da što prije aktiviraju svoj korisnički račun u našem sustavu - kaže Siniša Kukić, direktor Fonda, dodajući kako prijavni obrazac i učitavanje dokumentacije ne mora raditi osobno prijavitelj, nego bilo koja osoba koju prijavitelj zaduži.

- Svjesni smo da će ovaj način prijave za dio građana predstavljati izazov. Upravo zato smo osigurali energetske certifikatore s naše liste, koji će građanima pomoći u ispunjavanju obrasca i prikupljanju dokumentacije potrebne za prijavu - kaže Kukić. Za tu uslugu energetski će certifikatori dobiti naknadu do 500 kuna, uz uvjet da korisnicima kojima su pomagali, bude odobreno sufinanciranje i da provedu obnovu.

Prije prijave potrebno je izraditi izvješće o energetskom pregledu obiteljske kuće i energetski certifikat prije obnove. Za obiteljske kuće koje već imaju energetski certifikat, ali da nije stariji od 13. studenoga 2012., nije potrebno izrađivati novi ako na kući nisu primjenjivane mjere energetske obnove u razdoblju nakon izdavanja certifikata, te ako postojeći sadrži mjere potrebne za energetsku obnovu. Važno je spomenuti da troškove provedbe energetskih pregleda i izrade energetskih certifikata prije i nakon obnove obiteljske kuće snosi prijavitelj.
Što se tiče socijalno ugrožene skupine, centri za socijalni skrb koordinirat će energetske certifikatore kako bi najugroženijim građanima pomogli u prijavi. Treba reći i da će Fond ovim građanima u potpunosti podmiriti usluge certifikatora i trošak energetske obnove.
Raspoloživa sredstva putem Javnog poziva dodjeljivat će se do kraja 2020. ili do njihova iskorištenja. Fond nastavlja s programom, tako da svi oni koji ne stignu kompletirati dokumentaciju ili ne uspiju dobiti sredstva, mogu za poticaje konkurirati i sljedeće godine.

ŠTO SE SUFINANCIRA?

Sufinanciraju se troškovi nabave i ugradnje materijala/sustava/opreme nastali nakon objave poziva (25. lipnja 2020.), što se dokazuje datumom izdavanja računa, a odnose se na sljedeće mjere: povećanje toplinske zaštite svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora; energetska obnova vanjskog zida, stropa, poda, krova (sva potrebna oprema i radovi vezani uz povećanje toplinske zaštite, uključujući npr. hidroizolaciju i pokrov krova); zamjena postojeće stolarije ovojnice grijanog prostora novom; ili cjelovita energetska obnova, koja podrazumijeva kombinaciju mjera na vanjskoj ovojnici i ugradnju maksimalno dva sustava za korištenje OIE-a: sustavi sa sunčanim toplinskim pretvaračima; sustavi na drvnu sječku/pelete; dizalice topline zrak-voda, voda-voda ili zemlja-voda; fotonaponski sustavi za proizvodnju električne energije za vlastitu potrošnju.

KOJI SU IZNOSI SUBVENCIJA?

Stopa sufinanciranja od 60 posto opravdanih troškova primjenjuje na sve prihvatljive aktivnosti energetske obnove obiteljske kuće, a kombinacijom različitih mjera kućanstvo može dobiti i do 204.000 kuna bespovratnih sredstava namijenjenih energetskoj obnovi. Za toplinsku izolaciju vanjske ovojnice priznaje se maksimalan iznos opravdanog troška do 100.000 kuna, s tim da je maksimalni iznos sufinanciranja 60.000 kuna. Pri tome je maksimalno dopuštena cijena za vanjski zid 350 kuna po kvadratu, za ravni i kosi krov te po 500 kuna po kvadratu te 140 kuna po kvadratu za izolaciju stropa prema negrijanom tavanu. Za zamjenu vanjske stolarije maksimalni iznos opravdanog troška je također 100.000 kuna, što znači 60.000 kuna bespovratnih sredstava. Sufinanciranje toplinskih sustava uvjetovano je kombinacijom s barem jednom mjerom na vanjskoj ovojnici. Pri tome je za sunčani toplinski sustav i kotlove na sječku/pelete maksimalan iznos sufinanciranja 21.750 kuna, za dizalice topline 29.250 kuna te za fotonaponski sustav 54.750 kuna. Za socijalno ugrožene skupine stopa financiranja iznosi 100 posto opravdanih troškova. Za toplinsku izolaciju vanjske ovojnice, zamjenu vanjske stolarije i ugradnju jednog sustava za korištenje OIE priznaje se maksimalna subvencija u iznosi od 200.000 kuna, što je ujedno maksimalni iznos opravdanog troška. Pri tome maksimalni opravdani trošak za mjere na vanjskoj ovojnici ne može biti veći od 1000 kuna po četvornom metru, a za sustav koji koristi OIE ne može biti veći od 36.250 kuna.

KOJE SE KUĆE MOGU PRIJAVITI I TKO MOGU BITI KORISNICI SREDSTAVA?


Na javni poziv mogu se prijaviti “postojeće obiteljske kuće”. Što to znači? To su kuće koje su zakonite, nisu dograđivane ili mijenjane u odnosu na dokument koji dokazuje njezinu zakonitost te u kojima je više od 50 posto bruto podne površine namijenjeno za stanovanje i koje zadovoljavaju jedan od ova dva uvjeta: da imaju najviše tri stambene jedinice te da imaju građevinsku bruto površinu do 600 kvadrata. Također, na poziv se mogu prijaviti samo obiteljske kuće koje su energetskog razreda D ili lošijeg u kontinentalnoj Hrvatskoj, odnosno C ili lošijeg u primorskoj Hrvatskoj.
Treba spomenuti da korisnici sredstava Fonda prema pozivu mogu biti fizičke osobe, dakle građani, koji su vlasnici ili suvlasnici (uz suglasnost svih suvlasnika) obiteljske kuće u kojoj se provodi projekt; koji imaju prebivalište na adresi obiteljske kuće u kojoj se provodi projekt, prijavljeno najkasnije do 1. lipnja 2020. godine; koji kreiraju i podnesu Fondu prijavu za dodjelu sredstava za energetsku obnovu obiteljske kuće u sustavu e-prijava na javne pozive Fonda; koji prihvate uvjete sufinanciranja sukladno pozivu i općim aktima Fonda te nemaju dospjelih nepodmirenih i/ili nereguliranih dugovanja prema Fondu; te koji ispunjavaju i druge uvjete poziva i sklope s Fondom ugovor o sufinanciranju.

4 KORAKA DO ONLINE PRIJAVE

1. Na internetskoj stranici www.fzoeu.hr može se pristupiti sustavu klikom na e-Prijave, nakon čega je potrebno unijeti opće podatke te pričekati e-mail kako biste potvrdili registraciju. Nakon što se uspješno kreirali svoj korisnički račun, u sustav se prijavljujete svojim e-mailom i odabranom lozinkom.
2. Klikom na natječaj “Obnova obiteljskih kuća - građanstvo” ispunjava se prijava s osnovnim podacima o kući, odabiru se mjere za koje se traži sufinanciranje i upisuje vrijednost investicije. Unesene podatke važno je spremiti kako bi ostali sačuvani prilikom sljedeće prijave, a naknadno se mogu mijenjati.
3. Učitavanje osnovne dokumentacije: svaki traženi dokument treba učitati u pripadajuću kategoriju i kliknuti “spremi”. Potrebno je unijeti i dodatnu dokumentaciju, koja ovisi o zatraženim mjerama. Kategorija “ostalih neimenovanih dokumenata” nije obavezna, ali je ostavljena mogućnost da se unese ako ih prijavitelj smatra nužnim za prijavu.
4. U trenutku kad Javni poziv bude u statusu “otvoren”, a to će biti 1. rujna od 9 sati, moći ćete dovršiti svoju prijavu klikom na “prijavi se”. Dotad se svi uneseni podaci i dokumenti čuvaju pod korisničkim profilom.

ŠTO SVE PRIJAVA MORA SADRŽAVATI?


1. Osnovne podatke o prijavi (ispunjava se online, u sustavu za e-prijavu na javne pozive Fonda).
2. Obostranu presliku osobne iskaznice ili Elektronski zapis o prebivalištu (iz sustava e-Građani) ili Uvjerenje o prebivalištu.
3. Zadnji važeći dokaz zakonitosti (legalnosti) obiteljske kuće sukladno Zakonu o gradnji, Izjava prijavitelja i Izjava svih ostalih suvlasnika kuće (poveznica). Ako je kuća dio zaštićene kulturno-povijesne cjeline, potrebno je odobrenje nadležnog tijela državne uprave za zaštitu spomenika kulture i prirode.
4. Dokaz vlasništva ili suvlasništva (izvadak iz zemljišne knjige u koji je kao vlasnik nekretnine upisana osoba koja traži obnovu, te nije potrebno da je u isti upisana i obiteljska kuća na kojoj će se provoditi mjere energetske obnove; ili Potvrda suda, čije su zemljišne knjige uništene ili nedostupne, da su iste uništene ili nedostupne i Posjedovni list područnog ureda za katastar).
5. Ako se razlikuju brojevi čestica u dokazu zakonitosti i dokazu vlasništva, potrebno je dostaviti Uvjerenje/Potvrdu nadležnog ureda za katastar o istovjetnosti čestica.
6. Detaljnu ponudu izvođača radova za provedbu mjera specificiranih u Izvješću o energetskom pregledu, kojima se potvrđuje zadovoljavanje tehničkih uvjeta propisanih u javnom pozivu. 7. Fotodokumentaciju postojećeg stanja.
8. Izvješće o energetskom pregledu i energetski certifikat (ne stariji od 13. studenoga 2012. godine, koji je prihvatljiv ako na kući u razdoblju nakon izdavanja energetskog certifikata nisu primjenjivane mjere energetske obnove; u protivnom je potreban certifikat izdan nakon provedenih mjera).
9. U slučaju ugradnje fotonaponskih sustava, potreban je i Glavni projekt, u skladu s Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.

20 NAJČEŠĆIH PITANJA I ODGOVORA


PREBIVALIŠTE

1. Je li moguće ispuniti prijavu i zadovoljiti uvjete ako prijava prebivališta nije prije 1. lipnja 2020.? Naime, u procesu sam kupnje kuće preko APN-a, ali zbog pandemije koronavirusa APN je tek sada obradio zahtjev i ovih dana ću imati prijenos vlasništva, a nakon toga i prijavu prebivališta.
2. Je li se moguće prijaviti na natječaj za sufinanciranje obiteljske kuće ako osoba živi u toj kući, međutim, vlasnik je i dalje otac koji nema prijavljeno prebivalište na adresi gdje bi se radila obnova?
3. Mogu li se prijaviti na natječaj za energetsku obnovu obiteljske kuće na kojoj imam uknjiženo pravo doživotnog plodouživanja, ali nisam vlasnik (majka je vlasnik, ali ne živi na toj adresi)?
4. Suvlasnici su zainteresirani za energetsku obnovu obiteljske kuće. Postoje tri suvlasnika, ali nemaju svi prebivalište na adresi na kojoj je kuća koja bi išla u energetsku obnovu. Moraju li svi suvlasnici imati prebivalište na toj adresi?

Građani koji nisu prijavljeni na adresi obiteljske kuće za koju se planira energetska obnova do 1. lipnja 2020. nisu prihvatljivi prijavitelji na ovaj Javni poziv. Korisnici sredstava Fonda mogu biti isključivo fizičke osobe (građani) koji imaju i prebivalište i vlasništvo na adresi obiteljske kuće u kojoj se provodi projekt, a koje najkasnije može biti prijavljeno do 1. lipnja 2020. godine. Ne moraju svi suvlasnici imati prebivalište na navedenoj adresi. Prebivalište i vlasništvo/suvlasništvo na adresi obiteljske kuće mora imati prijavitelj (s datumom ne starijim od 1. lipnja 2020.), a ostali suvlasnici obavezni su dati suglasnost u Izjavi suvlasnika.

VLASNIŠTVO OBITELJSKE KUĆE

5. Vezano za točku V. 7, zanima me može li u zemljišno-knjižnom izvatku biti upisana čestica pod nazivom oranica ili mora biti isključivo upisana obiteljska kuća za koju se traži mjera energetske obnove? Može. Izvadak iz zemljišne knjige služi kao dokaz vlasništva jer je u njemu kao vlasnik/ca nekretnine upisana osoba koja traži obnovu. Nije potrebno da je u isti upisana i obiteljska kuća na kojoj će se provoditi mjere energetske obnove.
6. Zemljišno knjižni izvadak čestice - traži li se dokument koji službeno izdaje Zemljišno knjižni ured ili je dovoljno dostaviti izvadak (neslužbenu kopiju) iz sustava e-građani?
7. Je li je kao dokaz vlasništva i posjeda dovoljan e-izvadak odnosno e-posjedovni list s E-građanina ili mora biti original sa suda odnosno iz katastra?
Kao dokaz vlasništva ili suvlasništva, prihvatljiva je i neslužbena kopija Zemljišno-knjižnog izvatka koja je izdana iz sustava e-građani, odnosno e-izvadak.
8. Smiju li ponuda izvođača i zemljišno-knjižni izvadak biti stariji od 30 dana?
Javnim pozivom nisu ograničeni datumi izvatka iz zemljišne knjige i ponude izvođača. Međutim, savjetujemo da zbog cijena na tržištu koje su sklone promjenama, pokušate nabaviti ponudu izvođača neposredno prije prijave. Na temelju dostavljene ponude odobrava se iznos sufinanciranja projekta, koji nakon sklapanja ugovora više nije moguće povećavati.

ZAKONITOST (LEGALNOST) OBITELJSKE KUĆE

9. Može li se na natječaj prijaviti građevina koja trenutačno ima samo građevinsku dozvolu? Živimo u kući, ali ona još nema uporabnu dozvolu jer zbog nedostatka sredstava nismo uspjeli napraviti vanjsku ovojnicu, tj. fasadu. Ne. Vlasnici kuća koje nisu privedene svrsi sukladno aktu kojim se dopušta gradnja (koje su u gradnji, za koje je pokrenut postupak legalizacije, odnosno koje su u postupku ishođenja Rješenja o izvedenom stanju) nisu prihvatljivi prijavitelji na ovaj Javni poziv. Za sufinanciranje je potrebno dostaviti zadnji važeći dokaz zakonitosti (legalnosti) obiteljske kuće sukladno Zakonu o gradnji. Ako se radi o upravnom aktu, isti mora biti izvršan/pravomoćan, tj. mora imati žig izvršnosti ili pravomoćnosti.

OPRAVDANI TROŠKOVI PROJEKTA KOJI SE SUFINANCIRAJU

10. Je li u maksimalni iznos sufinanciranja (npr. opravdani trošak zamjene vanjske stolarije 2500 kuna za četvorni metar) uključen PDV? Iznosi navedeni u točki III. Teksta Javnog poziva su s PDV-om.
11. Je li moguće sufinanciranje dobiti samo za promjenu krova i stolariju, bez fasade?
Moguće je provesti jednu ili više mjera toplinske zaštite vanjske ovojnice, uz napomenu da je potrebno poštivati sve uvjete Javnog poziva.
12. Na prijašnjem pozivu Fonda ostvario sam sufinanciranje te je na kući izvedena vanjska ovojnica. Mogu li se putem Javnog poziva za 2020. godinu prijaviti za izolaciju stropa prema negrijanom tavanu te zamjenu vanjske stolarije?

Ne postoji ograničenje za građane koji su već koristili sredstva Fonda. Međutim, potrebno je utvrditi udovoljavate li uvjetima ovog Javnog poziva. Ako zadovoljavate sve uvjete, možete se prijaviti za sufinanciranje onih mjera za koje dosad niste koristili sufinanciranje. Napominjemo da bi svaka od prijavljenih aktivnosti na ovojnici mora biti cjelovita, tj. nije dopuštena djelomična obnova pojedinih dijelova ovojnice, primjerice toplinska izolacija samo jednog vanjskog zida ili ugradnja samo jednog novog prozora. Izuzetak su kuće koje zbog posebnih uvjeta konzervatora ne mogu na svim elementima ovojnice postići traženi koeficijent prolaska topline.
13. Možemo li započeti radove na energetskoj obnovi i prije 1. rujna 2020., odnosno prije nego što se prijavimo na Poziv i prije sklapanja Ugovora o sufinanciranju? Hoće li nam ti troškovi biti priznati/opravdani?

Ako zadovoljite sve uvjete Javnog poziva te Vam sredstva budu odobrena, bit će Vam i opravdani/priznati navedeni troškovi. Naime, prihvatljivi su troškovi nabave i ugradnje materijala/sustava/opreme, nastali nakon datuma objave Poziva (25. lipnja 2020.), što se dokazuje datumom izdavanja računa.
14. Mogu li biti sufinancirani prateći radovi na obnovi fasade, npr. zamjena limarije, ugradnja novih klupčica...? Što je opravdani trošak prilikom provedbe mjere zamjene vanjske stolarije?
U tekstu Javnog poziva za svaku se mjeru navode opravdani pripadajući troškovi. Za mjeru toplinske izolacije vanjskih zidova grijanog prostora, važno je da se zadovolje tehnički uvjeti propisani tekstom Poziva (koeficijent prolaska topline mora ≤0,25 za kontinentalnu te ≤0,40 za primorsku Hrvatsku). U tom su slučaju opravdani troškovi: etics fasadni sustav - komplet (toplinska izolacija, mrežica, glet masa, žbuka, boja), ventilirana fasada - komplet, fasadni paneli - komplet, termo žbuka, vanjske klupčice, toplinska izolacija sokla - komplet (prekinut toplinski most), građevinska skela, zidarski, građevinski, limarski i ličilački popravci. Pri zamjeni postojeće vanjske stolarije novom uz postizanje tehničkih uvjeta Fonda, opravdani je trošak i uklanjanje stare stolarije, dobava i ugradnja nove stolarije, zidarski/ličilački popravci, unutarnje i vanjske klupčice i zaštita od sunca (rolete, grilje, brisoleji).
15. Molim vas za objašnjenje Opravdanih troškova sa strane 4. poziva. Je li prihvatljivo da se radi samo fasada ili npr. samo krov, ili je prihvatljiv projekt samo onaj koji obuhvaća povećanje toplinske zaštite baš svih elemenata vanjske ovojnice grijanog prostora (zida, stropa, poda krova, stolarije)?
Svaka od mjera povećanja toplinske zaštite elemenata vanjske ovojnice smatra se cjelovitom mjerom, tj. može se pojedinačno izvoditi povećanje toplinske izolacije vanjskog zida ili stropa ili poda ili krova. Nije nužno da projekt sadrži povećanje toplinske zaštite baš svih elemenata vanjske ovojnice.

PRIJAVA NA JAVNI POZIV

16. Što točno podrazumijeva, odnosno kad je završeno “Učitavanje prijave...” iz točke VI. Dostavljanje prijave na Poziv? Možemo li sada poslati prijavu, ako imamo svu dokumentaciju? Mogu li se slati kopije dokumenata u papirnatom obliku?
Prijava na ovaj Javni poziv bit će moguća isključivo putem sustava za e-prijavu na javne pozive Fonda. Od 25. lipnja svi građani imaju mogućnost unutar svog korisničkog sučelja unositi podatke za prijavu i učitavati (uploadati) potrebnu dokumentaciju u pdf formatu (skeniranu). To mogu uraditi samostalno ili uz pomoć energetskog certifikatora. No, taj unos (učitavanje prijave) nije ujedno i službena prijava na Javni poziv. Sa službenim zaprimanjem prijava Fond počinje 1. rujna u 9 sati, kad će i sustav za e-prijave imati omogućenu opciju “Prijavi se”. Korisnici bi se tada trebali ulogirati u svoj korisnički račun, ući u obrazac za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća te i službeno predati svoju prijavu. U sustavu za e-prijave, korisnici će se rangirati prema trenutku zaprimanja njihova zahtjeva. Sredstva će se dodjeljivati dok god bude bilo raspoloživih sredstava, a kad iznos traženih sredstava premaši planirani budžet, sustav za e-prijave automatski će onemogućiti daljnje prijave.

ENERGETSKI CERTIFIKATOR

17. Gdje se na vašoj stranici nalazi popis ovlaštenih energetskih certifikatora za obavljanje energetskog pregleda i izrade certifikata koji su mi potrebni za prijavu na natječaj?
Na službenoj stranici Fonda (www.fzoeu.hr) je popis svih Javnih poziva Fonda, s pripadajućom dokumentacijom za pojedini poziv. Klikom na Javni poziv za sufinanciranje energetske obnove obiteljskih kuća pronaći ćete tekst Javnog poziva, obrazac za Izjave koje je potrebno priložiti prilikom prijave te Popis energetskih certifikatora po regijama.
18. Smijem li koristiti uslugu energetskog certifikatora koji nije s Liste certifikatora koju je objavio Fond?

Energetski certifikator koji će raditi energetske preglede i certifikate i/ili pružati pomoć prijavitelju prilikom prijave na Poziv ne mora nužno biti s Liste certifikatora koju je objavio Fond.

MJERA UGRADNJE SUSTAVA ZA KORIŠTENJE OIE

19. Ako je u Izvješću o energetskom pregledu utvrđeno da je potrebna zamjena toplinske ovojnice vanjskog zida i krova te vanjske stolarije, je li u ovoj iteraciji moguće prijaviti za natječaj samo kombinaciju dviju mjera - zamjene toplinske ovojnice krova i nabavu sunčanih toplinskih pretvarača, a da se zamjena toplinske ovojnice vanjskih zidova i zamjena vanjske stolarije ne radi sada i ne prijavljuje u natječaj?
Mjera ugradnje sustava za korištenje OIE opravdan je trošak jedino ako se kombinira s mjerama povećanja toplinskih svojstava vanjske ovojnice (zid, krov, strop, pod), te ako barem dvije mjere toplinske zaštite ovojnice grijanog prostora zadovoljavaju tehničke uvjete prema ovom Pozivu. Ako postojeće stanje kuće već ima jednu mjeru toplinske zaštite ovojnice grijanog prostora sa zadovoljavajućim koeficijentom prolaska topline, potrebna je barem još jedna mjera toplinske zaštite ovojnice grijanog prostora koja će imati koeficijent prolaska topline sukladan tehničkim uvjetima ovog Poziva.

DOKUMENTACIJA

20. Prikupio sam svu potrebnu dokumentaciju i šaljem je na uvid prije predaje zahtjeva, molim javite je li sve u redu.

Radi poštivanja jednakosti postupanja prema svim prijaviteljima, pregled konkretne dokumentacije nije moguć prije predaje zahtjeva na poziv. Ako neka od odredbi Javnog poziva nije sasvim jasna, slobodno nam dostavite Vaš upit te ćemo odgovoriti u najkraćem mogućem roku. Dokumentaciju je potrebno učitati u sustav za e-prijavu na javne pozive Fonda te će ista biti detaljno pregledana tek nakon službene prijave na Javni poziv (zaprimanje prijava počinje 1. rujna 2020. od 9 sati). O rezultatima ćete biti obaviješteni.
 
« Prethodna   Sljedeća »
 

Dječji vrtić Leptirić

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Preuzmite Ljubeški list u pdf formatu

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Video reportaža o Ljubešćici

Thompson u Ljubešćici

Nagrade za najljepše uređene balkone i okućnice

Nagrade za...