Općina Ljubešćica, njen predstavnik član radne skupine projekta Ministarstva uprave

 

Općina Ljubešćica, njen predstavnik član radne skupine projekta Ministarstva uprave pod nazivom „Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH“

 

Općina Ljubešćica temeljem iskazanog interesa za sudjelovanje u projektu „Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu Republike Hrvatske“, prema dužini iskustva upravljanja kvalitetom, određena je kao pilot tijelo u projektu i nj. predstavnik predložen za člana Radne skupine za optimizaciju i standardizaciju poslovnih procesa.

 

Radi se o projektu koji predstavlja jedan od ključnih projekata digitalne transformacije uprave sufinanciranog u okviru Europskog socijalnog fonda. Opći je cilj projekta povećanje učinkovitosti javne uprave, opseg i kvalitetu usluga koje pruža Općina Ljubešćica uskladiti sa stvarnim potrebama korisnika.

 

Naime, Ministarstvo uprave je tijekom mjeseca travnja pozvalo sva tijela javne uprave (tijela državne uprave, pravne osobe s javnim ovlastima RH i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave) da se uključe u provedbu projekta „Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u javnu upravu RH“ .

 

Projektom će se financirati uvođenje sustava upravljanja kvalitetom u 118 tijela javne uprave, optimizacija i standardizacija 100 poslovnih procesa Odabranih tijela, uvođenje IT sustava te edukacija i certifikacija 600 zaposlenika tijela javne uprave. Nakon ugovaranja usluga sa zajednicom ponuditelja Ericsson Nikola Tesla d.d. i Apsolon d.o.o., Ministarstvo uprave započelo je s prikupljanjem podataka o zainteresiranim tijelima javne uprave, kojima će biti pružena stručna podrška za implementaciju elemenata Projekta.

 

Sva tijela javne uprave pozvana su da se putem dostavljenog upitnika prijave za sudjelovanje u Projektu do 30. travnja 2020.godine.

 

 

 
 

Dječji vrtić Leptirić

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Preuzmite Ljubeški list u pdf formatu

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Video reportaža o Ljubešćici

Thompson u Ljubešćici

Nagrade za najljepše uređene balkone i okućnice

Nagrade za...