OBAVIJEST o izradi 3. Izmjena i dopuna PPUO Ljubešćica
U tijeku je izrada Nacrta prijedloga (NP-a) 3. izmjena i dopuna PPUO Ljubešćica. Radi se o sveobuhvatnoj izmjeni plana, usklađenju s novim Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/2013), drugim novim zakonima i pravilnicima koji su stupili na snagu nakon 2. izmjena i dopuna PPUO-a, te Zahtjevima nadležnih tijela i osoba (vidi prilog).
 
« Prethodna   Sljedeća »
 

Dječji vrtić Leptirić

Cjenici i načini naplate komunalnih usluga

ovdje

Porez na nekretnine

Porez na nekretnine

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Preuzmite Ljubeški list u pdf formatu

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Video reportaža o Ljubešćici

Thompson u Ljubešćici

Nagrade za najljepše uređene balkone i okućnice

Nagrade za...

Graditeljska i prirodna baština

baština

Naselje Ljubešćica

U najstarijem, centralnom dijelu naselja još je uvijek očuvana tradicijska građevna struktura, parcelacija i gradnja karakteristična za ovo naselje, što danas predstavlja veliku vrijednost >> opširnije

Komunalna i društvena infrastruktura

cesta

Prometni sustavi

Prostor Općine Ljubešćica ostvaruje vezu na prometnu mrežu Županije i Države dobro raspoređenim sustavom lokalnih cesta koje se na području naselja Ljubešćica vežu na državnu... >> opširnije

Položaj, značaj i posebnosti općine

kozarstvo


>> opširnije

DVD Ljubešćica

DVD Ljubešćica