Tenis klub "Ljubešćica"
 
Skraćeni naziv: TK "Ljubešćica"
Sjedište: Zagrebačka 22b, Ljubešćica
OIB: 81689352178
mail: dejan.solmik[a]gmail.com
 

Osobe ovlaštene za zastupanje

Dejan Mikulčić, predsjednik
 

Cilj

Udruga je osnovana u cilju promicanja, razvitka i unapređenja amaterskog teniskog sporta na cjelovitom području opčine Ljubešćice i Varaždinske županije.
 

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi:

  1. planiranje rada i razvitka amaterskog teniskog sporta;
  2. sudjelovanje u organiziranim amaterskim natjecanjima;
  3. poduka i trening djece i mladeži;
  4. pripremanje članova za sudjelovanje u sustavnim amaterskim natjecanjima;
  5. poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređenje stručnog rada;
  6. organiziranje i provođenje vlastitih aktivnosti za druge pravne i fizičke osobe u cilju ostvarivanja sredstava za realizaciju vlastite djelatnosti;
  7. poticanje razumijevanja značenja teniskog i sporta uopće, te usvajanje etičkih vrijednosti i međusobnog uvažavanja kroz bavljenje teniskim sportom;
  8. jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.
 
 
 

Dječji vrtić Leptirić

Cjenici i načini naplate komunalnih usluga

ovdje

Kalendar odvoza otpada

ovdje

Porez na nekretnine

Porez na nekretnine

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Preuzmite Ljubeški list u pdf formatu

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Video reportaža o Ljubešćici

Thompson u Ljubešćici

Nagrade za najljepše uređene balkone i okućnice

Nagrade za...

Graditeljska i prirodna baština

baština

Naselje Ljubešćica

U najstarijem, centralnom dijelu naselja još je uvijek očuvana tradicijska građevna struktura, parcelacija i gradnja karakteristična za ovo naselje, što danas predstavlja veliku vrijednost >> opširnije

Komunalna i društvena infrastruktura

cesta

Prometni sustavi

Prostor Općine Ljubešćica ostvaruje vezu na prometnu mrežu Županije i Države dobro raspoređenim sustavom lokalnih cesta koje se na području naselja Ljubešćica vežu na državnu... >> opširnije

Položaj, značaj i posebnosti općine

kozarstvo


>> opširnije

DVD Ljubešćica

DVD Ljubešćica