Športsko ribolovno društvo "DIVER" Ljubešćica
 
Skraćeni naziv: ŠRD "Diver" Ljubešćica
Sjedište: Javorni vrh 15, Ljubešćica
OIB: 74158622781
mob: 091 568 32 82
tel: 042 623 589
mail: rivanusec[at]gmail.com
 

Osobe ovlaštene za zastupanje

Rudolf Ivanušec, predsjednik
Stjepan Španić, dopredsjednik
Nataša Ivanušec, tajnica
 

Cilj

Promicanje, razvitak i unapređenje sportskog ribolova, zaštita voda i čovjekova okoliša i sportsko ribolovnog turizma.
 

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi:

  1. planiranje rada;
  2. bavljenje sportskim ribolovom;
  3. informiranje javnosti o stanju na vodama;
  4. razvijanje programa međunarodne suradnje;
  5. poticanje mladih na spotski ribolov;
  6. zalaganje za ekologiju voda;
  7. podupiranje Hrvatskog sportskog ribolovnog saveza;
  8. izdavanje besplatnih knjiga i časopisa iz područja svoje djelatnosti radi informiranja javnosti;
  9. jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.
 
 
 

Dječji vrtić Leptirić

Cjenici i načini naplate komunalnih usluga

ovdje

Kalendar odvoza otpada

ovdje

Porez na nekretnine

Porez na nekretnine

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Preuzmite Ljubeški list u pdf formatu

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Video reportaža o Ljubešćici

Thompson u Ljubešćici

Nagrade za najljepše uređene balkone i okućnice

Nagrade za...

Graditeljska i prirodna baština

baština

Naselje Ljubešćica

U najstarijem, centralnom dijelu naselja još je uvijek očuvana tradicijska građevna struktura, parcelacija i gradnja karakteristična za ovo naselje, što danas predstavlja veliku vrijednost >> opširnije

Komunalna i društvena infrastruktura

cesta

Prometni sustavi

Prostor Općine Ljubešćica ostvaruje vezu na prometnu mrežu Županije i Države dobro raspoređenim sustavom lokalnih cesta koje se na području naselja Ljubešćica vežu na državnu... >> opširnije

Položaj, značaj i posebnosti općine

kozarstvo


>> opširnije

DVD Ljubešćica

DVD Ljubešćica