Predmet poslovanja/djelatnosti:

 

* Upravljanje i gospodarenje poslovnom zonom

* Kupnja i prodaja robe

* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

* Zastupanje inozemnih tvrtki

* Stručni poslovi prostornog uređenja

* Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina

* Nadzor nad gradnjom

* Izrada poslovnih, razvojnih, investicijskih i ostalih planova

* Djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i

međunarodnom cestovnom prometu

* Prijevoz za vlastite potrebe

* Promidžba (reklama i propaganda)

* Ispitivanje tržišta i javnoga mnijenja

* Opskrba pitkom vodom

* Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda

* Prijevoz putnika u javnom prometu

* Održavanje čistoće

* Odlaganje komunalnog otpada

* Održavanje javnih površina

* Održavanje nerazvrstanih cesta

* Tržnice na malo

* Održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika

* Obavljanje dimnjačarskih poslova

* Javna rasvjeta

* Računovodstveni poslovi

* Poslovanje nekretninama

* Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina

* Poljoprivredna djelatnost

* Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda

* Poljoprivredno-savjetodavna djelatnost

* Gospodarenje lovištem i divljači

* Gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda

* Gospodarenje šumama

* Prekrcaj tereta i skladištenje robe

* Djelatnost pakiranja

* Športska priprema

* Športska rekreacija

* Športska poduka

* Upravljanje i održavanje športskom građevinom

 

 
 

Dječji vrtić Leptirić

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Preuzmite Ljubeški list u pdf formatu

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Video reportaža o Ljubešćici

Thompson u Ljubešćici

Nagrade za najljepše uređene balkone i okućnice

Nagrade za...