Održivo gospodarenje otpadom


 

Novim Zakonom o održivom gospodarenju otpadom koji je stupio na snagu prošle godine definirani su ciljevi, obaveze svih sudionika sustava i rokovi. Za nekoliko godina moralo bi se uvesti cjeloviti sustav gospodarenja otpadom što uključuje razvrstavanje otpada i sanaciju postojećih odlagališta. Krajnji cilj jest osigurati minimalno 50% odvojeno prikupljenog papira, stakla, plastike i metala do 2020. godine.

 

Sustav prikupljanja i selektiranja otpada je u našoj općini definitivno već nekoliko godina na vrlo visokom nivou. Uz kantu za komunalni otpad na našem području domaćinstva imaju kantu za papir i plastiku, a u sklopu „zelenog otoka“ kod stočne vage može se odlagati staklo, tekstil, plastika i PET ambalaža. Svim stanovnicima naše općine omogućen je neki od načina selekcije otpada i to je jedini način kako živjeti u svojem okruženju bez smeća.

 

Svi koji imaju potrebu odlaganja i drugih vrsta otpada mogu se javiti ovlaštenim sakupljačima u njihovim sabirnim centrima koji će tu vrstu otpada besplatno preuzeti i to za:
ELEKTRONIČKI OTPAD (hladnjaci, zamrzivači, el.peći, perilice rublja, televizori, računala) - DUMA elektronika Varaždin;
GUMENI OTPAD (gume od traktora, automobila, kamiona i ostale vrste gume) - GUMIIMPEX-GRP Varaždin;
OPASNI OTPAD (akumulatori, baterije, kiseline, boje, lakovi, razrjeđivači te pripadajuća ambalaža) - UNIVERZAL Varaždin;
METALNI OTPAD (karoserije automobila, razne vrste metala, željezo) - UNIVERZAL Varaždin;
GRAĐEVINSKI OTPAD (šuta, cigla, crijep, salonit ploče, keramičke pločice, beton) - BABIĆ Cestica.

 

Apelira se na sve da ne bacaju otpad u prirodu te da ga ne spaljuju jer isto je moguće reciklirati i zbrinuti na adekvatan način. Za bacanje otpada i paljenje zapriječene su i kazne u iznosima do 10.000,00 kuna stoga se moli pridržavanje navedenog.

 

 
 

Dječji vrtić Leptirić

Cjenici i načini naplate komunalnih usluga

ovdje

Kalendar odvoza otpada

ovdje

Porez na nekretnine

Porez na nekretnine

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Preuzmite Ljubeški list u pdf formatu

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Video reportaža o Ljubešćici

Thompson u Ljubešćici

Nagrade za najljepše uređene balkone i okućnice

Nagrade za...

Graditeljska i prirodna baština

baština

Naselje Ljubešćica

U najstarijem, centralnom dijelu naselja još je uvijek očuvana tradicijska građevna struktura, parcelacija i gradnja karakteristična za ovo naselje, što danas predstavlja veliku vrijednost >> opširnije

Komunalna i društvena infrastruktura

cesta

Prometni sustavi

Prostor Općine Ljubešćica ostvaruje vezu na prometnu mrežu Županije i Države dobro raspoređenim sustavom lokalnih cesta koje se na području naselja Ljubešćica vežu na državnu... >> opširnije

Položaj, značaj i posebnosti općine

kozarstvo


>> opširnije

DVD Ljubešćica

DVD Ljubešćica