Završena savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

 

 

Tema: Poslovnik Općinskog vijeća Općine Ljubešćica

 

Početak savjetovanja: 15. 02. 2021.
Završetak savjetovanja: 22. 02. 2021.

 

 

 

Tema: Statut Općine Ljubešćica

 

Početak savjetovanja: 12. 02. 2021.
Završetak savjetovanja: 22. 02. 2021.

 

 

 

Tema: Proračun Općine Ljubešćica za 2021. godinu

 

Početak savjetovanja: 13. 11. 2020.
Završetak savjetovanja: 30. 11. 2020.

 

 

 

 

 

Tema: Izmjene i dopune Statuta Općine Ljubešćica

 

Početak savjetovanja: 20. 02. 2020.
Završetak savjetovanja: 02. 03. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Program poticanja poduzetništva Općine Ljubešćica 2020. godine

 

Početak savjetovanja: 20. 02. 2020.
Završetak savjetovanja: 02. 03. 2020.

 

 

 

 

 

 

 

Tema: Proračun Općine Ljubešćica za 2020. godinu

 

Početak savjetovanja: 08. 11. 2019.
Završetak savjetovanja: 02. 12. 2019.

 

 

 

 

 

 

Tema: Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ljubešćica za 2019. godinu

 

Početak savjetovanja: 26.6.2019.
Završetak savjetovanja: 26.07.2019.

 

Savjetovanje za prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ljubešćica za 2019. godinu moguće je pronaći

OVDJE


 

Tema: Strategija upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ljubešćica za razdoblje od 2019. do 2026. godine

 

Početak savjetovanja: 26.6.2019.
Završetak savjetovanja: 26.07.2019.

 

Savjetovanje za prijedlog Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Općine Ljubešćica za razdoblje od 2019. do 2026. godine moguće je pronaći

OVDJE


 

 

Tema: Odluka o komunalnom redu 2019.

 

Početak savjetovanja: 31. 05. 2019.
Završetak savjetovanja: 10. 06. 2019.

 

 

 

 

 

 

Tema: Odluka o komunalnim djelatnostima

 

Početak savjetovanja: 12. 04. 2019.
Završetak savjetovanja: 26. 04. 2019.

 

 

 

 

 

Tema: Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj

 

Početak savjetovanja: 15. 01. 2019.
Završetak savjetovanja: 24. 01. 2019.

 

 

 

Tema: Odluka o komunalnoj naknadi

 

Početak savjetovanja: 9. 01. 2019.
Završetak savjetovanja: 24. 01. 2019.

 

 

 

 

 

Tema: Odluka o komunalnom doprinosu

 

Početak savjetovanja: 9. 01. 2019.
Završetak savjetovanja: 24. 01. 2019.

 

 

 

 

 

Tema: Vrijednost boda komunalne naknade

 

 

 

Tema: Nacrt proračuna za 2019. godinu

 

 

Tema: Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Ljubešćica

 

 

 

Tema: Prijedlog plana gospodarenja otpadom

 

 

Tema: Nacrt proračuna za 2018. godinu

 

 

 

 

Tema: Izmjene i dopune Odluke - PPUO Ljubešćica

 

 

Tema: Osnivanje Dječjeg vrtića

 

 

Tema: Porezi Općine Ljubešćica

 

 

Tema: Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora

 

 

Tema: Odluka o upravljanju i raspolaganju nekretninama

 

 

Tema:Odluka o uvjetima i načinu korištenja društvenih domova

 

 

Tema: Odluka o zakupu i prodaji poslovnog prostora

 

 

Tema: Proračun Općine Ljubešćica za 2017. godinu

 

 

Tema: Strateški razvojni program Općine Ljubešćica

 

 

Tema: Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

 

 

Tema: Odluka o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području Općine Ljubešćica

 

 

Tema: Proračun Općine Ljubešćica za 2016. godinu
 
 

Dječji vrtić Leptirić

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Preuzmite Ljubeški list u pdf formatu

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Video reportaža o Ljubešćici

Thompson u Ljubešćici

Nagrade za najljepše uređene balkone i okućnice

Nagrade za...