Cjenici i načini naplate komunalnih usluga

 

 

Zaključak o davanju suglasnosti na primjenu novog cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Ljubešćica

 

 


 

 

Zaključak o davanju suglasnosti na primjenu novog cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Ljubešćica

 

 

Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

 

 

Komunalna djelatnost dimnjačarskih poslova

 

Napomena: Ugovor o koncesiji za obavljanje dimnjačarskih poslova potpisan je 16.svibnja 2018.godine.

 

 

Napomena - koncesije: Cijene su izražene bez PDV-a.

 

 

Komunalni poslovi održavanja groblja

 

TRGOVINA I USLUGE BENJAK vl. Livio Benjak

 

 
 

Dječji vrtić Leptirić

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Preuzmite Ljubeški list u pdf formatu

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Video reportaža o Ljubešćici

Thompson u Ljubešćici

Nagrade za najljepše uređene balkone i okućnice

Nagrade za...