Antikorupcija - pravosuđe
Akcijskim planom uz Strategiju suzbijanja korupcije iz 2012.godine predviđena je mjera "Stvaranje preduvjeta za objavu svih ugovora i dodataka ugovora o poslovima koje su tijela javne vlasti sklopila s fizičkim ili pravnim osobama"(mjera br. 69), kao oblik jačanja integriteta, odgovornosti i transparentnosti u radu tijela javne vlasti te, s tim u vezi, jačanja povjerenja građana u iste.
Prilog: Zaključak Vlade RH od 17.ožujka 2011.godine, NN 32/11 od 18.ožujka 2011.godine, kojim su tijela javne vlasti zadužena iskazati podatke o sklapanju i izvršavanju ugovora o javnoj nabavi iz svoje nadležnosti ....

 

 

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2011_03_32_720.html

 

 

 

 

 
 

Dječji vrtić Leptirić

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Preuzmite Ljubeški list u pdf formatu

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Video reportaža o Ljubešćici

Thompson u Ljubešćici

Nagrade za najljepše uređene balkone i okućnice

Nagrade za...